Kim jesteś Ty?

Jeśli jesteś:

Właścicielem, prezesem, menedżerem lub specjalistą odpowiedzialnym w swojej firmie za gospodarkę odpadami oraz za prowadzenie dokumentacji (KPO, KEO) z zakresu ochrony środowiska, skontaktuj się z nami!